O żłobku

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:30. Funkcjonuje przez cały rok z przerwą miesięczną w okresie wakacyjnym.

Posiadamy 65 miejsc dla dzieci. Z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju utworzyliśmy 3 grupy wiekowe:

W ramach projektu „Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców" utworzono 40 miejsc – 2 grupy wiekowe:

Udział w projekcie bezpłatny.

Opłaty

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku prosimy wpłacać na numer rachunku bankowego
PKO Bank Polski nr 44 1020 3541 0000 5202 0291 7730 do dnia 18-go każdego miesiąca.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, kwotę opłaty stałej i kwotę za wyżywienie oraz numer żłobka.
Wpłata należności w oddziale banku zwolniona jest od prowizji.
Zgodnie z art. 454 Kodeksu Cywilnego jako datę zapłaty należności przyjmujemy datę uznania rachunku wierzyciela. W przypadku braku płatności w terminie naliczane zostaną odsetki ustawowe.

Od 1 lutego 2020 opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 227,92 zł.

Stawka żywieniowa wynosi 4,84 zł dziennie. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, w następnym miesiącu następuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.
O każdej nieobecności dziecka należy poinformować telefonicznie lub osobiście.

Wyżywienie

W ramach opieki zapewniamy wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie - śniadanie, obiad oraz podwieczorek. Dzieci otrzymują również napoje.
Jadłospis jest układany dekadowo przez dietetyka, który uwzględnia zalecane normy żywieniowe.

Kadra

W naszej placówce pracuje doświadczona kadra, dla której dobro dziecko jest nie tylko pracą ale i powołaniem. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i medyczną. W żłobku pracują opiekunki dziecięce z wyższym wykształceniem, dyplomowane opiekunki, pielęgniarka i personel pomocniczy.