Zapisy

Od 6 maja 2019r. (poniedziałek) rozpocznie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok 2019/2020 przy wsparciu systemu elektronicznego.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie internetowej https://zlobki-olsztyn.nabory.pl
Nabór trwa do 31 maja 2019r.

Żłobek nr 4 prowadzi również nabór w ramach projektu "Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców". Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej BIP ZZM Olsztyn lub Rekrutacja 2019.

Warunki

Zgodnie z § 11 statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie dzieci do żłobka są przyjmowane według następujących kryteriów:

W pierwszej kolejności pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci: W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.